Partners

CFLI – KONZORCIJ ZA USAVRŠAVANJE NA PODRUČJU INTERMODALNE LOGISTIKE (CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE)

CFLI je tijelo za usavršavanje Lučke uprave Venecija. Osnovano je 1993.g. i nudi usluge usavršavanja i savjetovanja poduzećima koja djeluju na području luke te u širem sektoru logistike i transporta, radnicima u transportu i svim operaterima u logističkom lancu, od operativnih zanimanja do rukovodilačkih pozicija. CFLI organizira tečajeve usavršavanja u području logistike, usavršavanja rukovoditelja opskrbnog lanca, osoblja distribucijskog centra i špeditera, pomorskih posrednika i carinika.

Web-mjesto: https://www.cfli.it/newsite/

Kontakt: Enrico Morgante - [email protected]

CFLI Consorzio Formazione Logistica Intermodale

VODEĆI PARTNER (LEAD PARTNER)

KIP -KLASTER INTERMODALNOG PRIJEVOZA

KIP je konzorcij kojim se upravlja na temelju javnog prava, sa sjedištem u Rijeci. Osnovan je na inicijativu hrvatskog Ministarstva mora, prometa i infastrukture. Članovi Konzorcija su sve morske lučke uprave, lučki operateri, Hrvatske željeznice, veći agenti i špediteri te ostale interesne organizacije. KIP zapošljava stručnjake sa širokim iskustvom u upravljanju europskim projektima suradnje, čime osigurava pravodobnu i neometanu provedbu administrativnih i financijskih aktivnosti te transnacionalnu i prekograničnu suradnju.

Web-mjesto : https://shortsea.hr/hr/transpogood

Kontakt: [email protected]

Klaster Intermodalnog Prijevoza

IDA - ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA - IDA D.O.O.

Istarsku razvojnu agenciju – IDA d.o.o. osnovala su regionalna tijela javne vlasti 1999. s ciljem provedbe razvojih programa u Istarskoj županiji. Njezina je glavna uloga poticanje razvoja MSP-ova u Istarskoj županiji osiguravanjem financijske podrške, razvojem poduzetničke infrastrukture, organizacijom tečajeva usavršavanja za MSP-ove i javne ustanove te pružanjem usluga informiranja i savjetovanja poduzetnicima.

Web-mjesto: https://ida.hr/hr/

Kontakt: [email protected]

Istarska Razvojna Agencija – IDA d.o.o.

UNIONCAMERE DEL VENETO – REGIONALNA UDRUGA GOSPODARSKIH KOMORA REGIJE VENETO

UCV predstavlja pet gospodarskih komora regije Veneto te ugošćuje Eurosportello del Veneto, ured koji pruža usluge informiranja i pomoći poslovnoj zajednici, a pogotovo MSP-ovima sa sjedištem u regiji Veneto (više od polovice milijuna MSP-ova) kako bi bolje funkcionirali na Europskom jedinstvenom tržištu te na svjetskom tržištu. Eurosportello Veneto pomogao je i kod otvaranja Euro Info Centra Relay u Rijeci (Hrvatska) te lokalne gospodarske komore.

Web-mjesto: https://www.eurosportelloveneto.it/progetti.asp?p=27

Unioncamere del Veneto (ITA)

POSEBNA AGENCIJA GOSPODARSKE KOMORE CHIETI – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

Posebna agencija (Azienda Speciale- ASVI) je instrumentalni organ Gospodarske komore Chieti čiji je glavni cilj podupirati i promicati opće interese poduzeća smještenih u pokrajini Chieti. ASVI surađuje s najvažnijim dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini poput Udruge MSP-ova, Sveučilišta, škola i obrazovnih centara za usavršavanje, pružatelja usluga te Regionalne javne ustanove. Ključne kompetencije: informiranje i usavršavanje, specijalizirano savjetovanje i usluge obuke.

Web-mjesto: https://www.agenziadisviluppo.net/transpogood/

Kontakt: [email protected]

Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della CCIAA di Chieti

ELEVANTE TRADING & CONSULTING S.R.L

Poduzeće Elevante, osnovano 2012.g., usmjereno je na inovacijske usluge i ICT aplikacije u prometnom i logističkom sektoru. Cilj je poduzeća Elevante poduzećima i ustanovama osigurati dodanu vrijednost redefiniranjem glavnih procesa, na temelju informacija, učinkovitosti i vizije. Zahvaljujući iskustvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini u projektima koje je sufinancirao EU, savjetovanju i znanju zahvaljujući ulozi logističkog operatera, poduzeće Elevante odlikuje se širokim poznavanjem i vizijom cjelokupnog logističkog sektora.

Web-mjesto: https://www.elevante.it

Kontakt: [email protected]

Elevante Trading & Consulting s.r.l.

LUČKA UPRAVA ZADAR

Lučka uprava Zadar između ostalog brine o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje, gradnji i održavanju lučke infrastrukture, tehničko-tehnološkom jedinstvu i sigurnosti plovidbe. Lučka uprava organizirana je u četiri sektora podijeljena na odjele te zapošljava visoko kvalificirane djelatnike specijalizirane u ekonomiji, pravu i inženjerstvu.

Web-mjesto: https://www.port-authority-zadar.hr/eu_trans.php

Kontakt: [email protected]

Lučka uprava Zadar

LUČKA UPRAVA PLOČE

Lučka uprava Ploče organizirana je u četiri sektora koja su podijeljena na odjele. Osoblje Lučke uprave Ploče kompetentno je i iskusno u djelatnostima lučkog poslovanja, uključujući logistiku, IT, pitanja zaštite okoliša i druga važna područja djelovanja. Lučka uprava Ploče razvila je svoj PCS informacijski sustav i kompetencije u utvrđivanju uskih grla relevantnih za projekt.

Web-mjesto: https://www.ppa.hr/hr/

Kontakt: [email protected]

Službeni društveni mediji:

Lučka uprava Ploče