Privatnosti

INFORMACIJE U SKLADU S ČLANKOM 13. EUROPSKE UREDBE 2016/679

S osobnim podacima dostavljenima voditelju obrade podataka postupat će se ispravno i transparentno u zakonite svrhe te štiteći privatnost i prava klijenata u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o zaštiti osobnih podataka (Uredba EU-a 2016/679).

Obrada će se vršiti u sljedeće svrhe i sljedećim metodama:

 1. VODITELJ OBRADE PODATAKA

Sukladno zakonskim propisima o zaštiti privatnosti na snazi (čl. 13. Europske Uredbe 2016/679 “GDPR”), voditelj obrade podataka je poduzeće Elevante srl, Via Machiavelli 15, 34132 Trieste, Tel. +39 040 9751124, [email protected].

 1. VRSTA OBRAĐENIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka obrađuje osobne podatke koje mu je klijent dostavio u predugovornom i ugovornom kontekstu u svrhe navedene u ovoj izjavi.

 1. SVRHA OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU

Voditelj obrade podataka obrađuje osobne podatke u sljedeće svrhe:

a) kako bi voditelj obrade podataka mogao odgovoriti na zahtjeve za informacije i/ili procjene koje šalje klijent u predugovornom kontekstu (pravna osnova: izvršenje ugovora čija je ugovorna strana osoba čiji se podaci obrađuju);

b) kako bi voditelj obrade podataka mogao obraditi zahtjev klijenta za rezerviranje/kupovinu usluge te sve povezane i posljedične aktivnosti (pravna osnova: izvršenje ugovora čija je ugovorna strana osoba čiji se podaci obrađuju);

c) kako bi voditelj obrade podataka mogao djelovati u skladu s pravnim i računovodstvenim obvezama (pravna osnova: usklađenost s pravnim obvezama);

 1. VRSTA OBRAĐENIH PODATAKA

Podaci koji se obrađuju neophodni su za svrhe navedene u prethodnom odjeljku.

 1. PRIMATELJ PODATAKA I MOGUĆE KATEGORIJE PRIMATELJA PODATAKA

Podacima koje klijent dostavlja moći će pristupiti zaposlenici i suradnici voditelja obrade podataka;

Podaci se neće prenositi te će se obrađivati u skladu s organizacijskim i logičkim metodama u prethodno spomenute svrhe.

 1. NAČINI OBRADE PODATAKA.

Nadležna korporativna struktura obrađuje podatke s pomoću odgovarajućih instrumenata kako bi se osigurala sigurnost i povjerljivost podataka, s pomoću analognih i automatiziranih instrumenata (IT i telematski alati) radi pohranjivanja, upravljanja i prijenosa podataka.

Obrada i pohranjivanje podataka vrši se na serverima smještenima na području EU-a, u sjedištima odgovornog poduzeća voditelja obrade podataka i/ili poduzeća treće strane te se podaci ne prenose izvan Europske unije.

 1. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Osobne podatke koje klijent, odnosno osoba čiji se podaci obrađuju u prethodno navedene svrhe, dostavi, čuvaju se do isteka predugovornih pregovora i, u slučaju pozitivnog ishoda tih pregovora, tijekom trajanja ugovora te nakon toga, tijekom 10 godina kao što je propisano Građanskim zakonikom o čuvanju korespondencije te zakonom o rokovima čuvanja fiskalne dokumentacije.

 1. PRAVA OSOBA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Kao osoba čiji se podaci obrađuju, klijent ima pravo na posebna prava:

 1. pristupiti osobnim podacima koji se na njega odnose (jednom kad je potvrđeno da njegove podatke obrađuje voditelj obrade podataka);
 2. ispraviti ili nadopuniti podatke koji se na njega odnose;
 3. pravo na brisanje podataka koji se na njega odnose;
 4. pravo na ograničenje obrade podataka koji se na njega odnose;
 5. primiti podatke dostavljene voditelju obrade podataka u strukturiranom i uobičajenom formatu kako bi se ti isti podaci mogli proslijediti drugom voditelju obrade podataka;
 6. pravo na prigovor na obradu svojih osobnih podataka ako za to postoji osobna posebna situacija;
 7. pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na nju odnose;
 8. biti obaviješten u slučaju da je došlo do teških kršenja u pogledu njegovih podataka;
 9. povući privolu u bilo kojem trenutku;
 10. podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (tijela za zaštitu podataka).

Prethodno spomenuta prava mogu se ostvariti slanjem zahtjeva, bez formalnog postupka, voditelju obrade podataka na adresu iz čl. 1.

 1. PRIRODA DOSTAVE PODATAKA I POSLJEDICE ODBIJANJA ODGOVORA.

Dostava podataka u gore navedene svrhe potrebna je i obvezna; u nedostatku prethodno spomenutih podataka nije moguće nastaviti pružati usluge opisane u točki 3. Pristanak na uporabu e-pošte tijekom 60 mjeseci nije obvezan. Klijent stoga može odlučiti da ne dà svoju privolu ili da ju opozove, sukladno postupcima iz točke 8., ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na temelju privole dane prije njezinog opoziva.

Izjavljujem da sam od poduzeća Elevante srl dobio/dobila potrebne informacije sukladno čl. 13 Europske uredbe 2016/679.